Vi på Verkningsgrad arbetar med utveckling och förändringsledning.

 

Våra konsulter arbetar i skärningspunkten där strategi, ledarskap, ekonomi och IT möts.

 

Våra kunder anlitar oss för att säkerställa att den effekt de vill uppnå verkligen skapas.

För att lyckas åstadkomma förbättring behöver utveckling av individer, organisation och system synkroniseras.

 

Våra konsulter har expertis och erfarenhet som behövs för att uppnå önskat resultat av ett verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vi levererar hög kompetens inom ekonomistyrning, systemering och programmering. Genom att förstå samtliga delar i er verksamhet kan vi implementera anpassade, automatiserade och lättförståeliga styrsystem.

 

System ska vara enkla att arbeta med och den information som skapas ska kunna användas som underlag till beslut.

Det är vad verksamhetsstyrning och Business Intelligence handlar om.

Vi arbetar även med strategisk rådgivning och kompetensutveckling. Detta gör att vi kan säkerställa att den utveckling och förändring vi arbetar med får full genomslagskraft.

VERKNINGSGRAD GENOM UTVECKLING

 

 

Organisationer behöver ständigt utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Utveckling kan bestå av systemmässiga finjusteringar, strukturella förändringar och den personliga utveckling som medarbetarna behöver för att förändras i takt med sin omvärld.

En förändring underlättas av att alla delar utvecklas i harmoni.

 

VÅRA LEDORD

 

Resultatfokuserad

 

Affärsmässig

 

Engagerad

Innovativ

 

Målstyrd

Punktlig

 

Storhet inom fysiken som anger hur stor del av en enhets effekt som hör till det önskade resultatet, d.v.s. kvoten mellan nyttig effekt (P1) och total tillförd effekt (P), betecknas ofta η

Öka din verkningsgrad!

Systemförändring

Organisationsförändring

Personlig utveckling

Vi stöttar i alla delar av er utveckling

 

Använd våra beprövade metoder för att nå framgång.

Att skapa den effekt ni önskar vid en system-, eller organisationsförändring kräver ofta ett genomtänkt utförande.

För att nå dit behövs en projektplanering och projektledning som kan ta hand om alla aspekter.

En förändring har bara en chans att få ett bra mottagande och därför ser vi till att ni lyckas.

 

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

 

 

 

Telefon: +46 (0) 70 416 00 60

Email: info@verkningsgrad.se

Copyright © All Rights Reserved