BUSINESS

INTELLIGENCE

 

Hur mycket data genererar din organisation? Hur mycket av det data som ni skapar tas om hand och nyttjas för att driva verksamheten framåt?

Varje dag skapas denna naturtillgång som i många organisationer ofta ligger outnyttjad. Vi hjälper er att utforma och implementera en informationsstrategi som ger trygghet över tid.

Många förknippar Business Intelligence, eller BI, med ett visualiseringsverktyg. Det finns ett flertal bra verktyg på marknaden och fler tillkommer varje år. Visualisering av data är visserligen viktigt men ännu viktigare är att vi visar rätt information. Vi hjälper er att kvalitetssäkra aktuella och relevanta data.

Vi formar en informationsstrategi som innehåller ramverk för allt från nomenklatur till datastruktur.

Vi erbjuder även en komplett BI-miljö, baserad på era behov. Från datalager till visualisering. En möjlighet för er att dra fördelar av vår tids största naturtillgång!

 

Vi tror på allas behov av träffsäkra data!

VERKNINGSGRAD GENOM BUSINESS INTELLIGENCE

 

 

Verkningsgrad hjälper er att skapa ordning och mening från era data. Oavsett om ni står i början av er BI-resa, eller om ni redan kommit en bit på väg hjälper vi er att nå de resultat ni önskar.

Nya system? Fusionerade verksamheter? Förändrat masterdata? Vi hjälper er!

 

BI-STRATEGI

 

Tillsammans med er lägger verkningsgrad en strategi som utgår från era mål. Våra konsulter bryter ner målet i strategidokument utifrån nuläge och önskat läge.

 

Dokumenten täcker bland annat resurser, kravställande, utvecklingsprocess, källor, nomenklatur och säkerhet.

 

När strategin är dokumenterad och presenterad för era intressenter hjälper vi er med att exekvera strategin.

SQL / EXCEL

 

Många av våra kunder tycker om att arbeta i Excel. Det gör vi också! Vi använder ofta Excel som ett gränssnitt mot ett datalager. Det kan vara ett enkelt sätt att t.ex. hämta ut rapporter eller uppdatera register som ligger i en databastabell.

 

Vi skapar logik i nya eller befintliga Excelfiler som gör att automationsgraden på ert företag ökar. Ni trycker på en knapp och vips, så har ni en månadsrapport i Excel!

 

Ekonomichefer, redovisnings- och affärscontrollers är speciellt nöjda med det resultat som genereras.

DATAMODELL

 

Verkningsgrad skapar en modell som binder ihop organisationens data. Modellen innehåller databasstruktur, tabellstruktur, namnsättning av objekt och identifiering av kopplingar mellan olika objekt.

 

När datamodellen är gjord är det enkelt att arbeta vidare med t.ex. Power BI för att visualisera data.

 

Vi arbetar tillsammans med er för att först göra en konceptuell modell.

 

Sedan skapar våra konsulter en så kallad fysisk modell i ert datalager som vi fyller med konsumerbart data.

Systemförändring

Organisationsförändring

Personlig utveckling

Vi stöttar i alla delar av er utveckling

 

Använd våra beprövade metoder för att nå framgång.

Att skapa den effekt ni önskar vid en system-, eller organisationsförändring kräver ofta ett genomtänkt utförande.

För att nå dit behövs en projektplanering och projektledning som kan ta hand om alla aspekter.

En förändring har bara en chans att få ett bra mottagande och därför ser vi till att ni lyckas.

 

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

 

 

 

Telefon: +46 (0) 70 416 00 60

Email: info@verkningsgrad.se

Copyright © All Rights Reserved