STRATEGISK

RÅDGIVNING

 

Arbetar du som ledare? Har din verksamhet behov av förändring, finslipning och förbättring? Finns det tekniska skiften i er bransch eller verksamhet som kräver ett digitalt angreppssätt? Har ni behov av en erfaren ledare som går in hjälper till under en kortare tid?

Verkningsgrad hjälper er med digital strategi och förändringsledning. Vi stöttar även med interimschefer.

Verkningsgrad arbetar som strategiskt bollplank åt ledningsgrupper och styrelser. Detta kan innebära att vi hjälper företag och organisationer att skapa en digital strategi, eller en strategi för Go To Market.

Oavsett vilken förändring ni står inför hjälper våra konsulter till med att lägga en strategi. Vi adderar även verktyg och beprövade metoder för att exekvera strategin.

Ett bra sätt att genomföra en verksamhetsförändring kan vara att tillsätta en konsult som stöttar organisationen genom förändringen

Vi tror på exekverad strategi!

VERKNINGSGRAD GENOM STRATEGISK RÅDGIVNING

 

 

För oss är strategi något väldigt konkret. För oss handlar strategi om hur en organisation sätter mål, vilka målen är och processen för att nå dessa mål. Sedan kan målen och processen variera, beroende på strategi. Kontakta oss gärna så vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa er.

 

DIGITALA STRATEGIER

 

Det finns en kraft hos de organisationer som har samlat sig kring en tydlig digital strategi. De digitala utmaningarna skiljer sig mellan olika branscher även om det ofta finns många branschöverskridande likheter.

 

Verkningsgrad hjälper dig att få insikter om dina målgrupper och deras beteende. Vi förstår de nya ekosystem ni behöver ta hänsyn till och hur ni kan dra nytta av er egen förmåga.

 

INTERIMSCHEF

 

Har ni behov av att få in en mycket erfaren och kompetent ledare under en begränsad period i er organisation? Då kan en interimschef från oss vara den bästa lösningen.

 

En interimschef från verkningsgrad är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att utveckla och förändra verksamheter.

 

 

STRATEGISK LEDNING

 

Verkningsgrads arbete med strategisk ledning har fokus på att finslipa din förmåga med utgångspunkt i dina styrkor och din ledarerfarenhet.

 

Genom att du får insikt kring vilken typ av ledare du är, med grund i typteori, kan du vässa dina styrkor och bli varse dina utvecklingsområden.

 

Vi tillför konkreta verktyg och metoder som stärker din förmåga att leda och styra en organisation i en omvärld som blir allt mer dynamisk.

 

Vi hjälper dig också att initiera och genomföra strategiska förändringsprojekt som leder till önskade resultat..

 

Systemförändring

Organisationsförändring

Personlig utveckling

Vi stöttar i alla delar av er utveckling

 

Använd våra beprövade metoder för att nå framgång.

Att skapa den effekt ni önskar vid en system-, eller organisationsförändring kräver ofta ett genomtänkt utförande.

För att nå dit behövs en projektplanering och projektledning som kan ta hand om alla aspekter.

En förändring har bara en chans att få ett bra mottagande och därför ser vi till att ni lyckas.

 

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

 

 

 

Telefon: +46 (0) 70 416 00 60

Email: info@verkningsgrad.se

Copyright © All Rights Reserved