VERKSAMHETS-

STYRNING

 

Att få operativa styrparametrar och KPI:er att linjera med budget- och prognosprocessen är ofta en utmaning.

I dagens komplexa samhälle finns behov av att systematisera och automatisera processer som ofta tar mycket tid från controllers och chefer.

Vi hjälper er att ta bort onödigt manuellt arbete!

Ytterst så handlar verksamhetsstyrning om att förstå hur företagets eller organisationens olika delar arbetar, samverkar, skapar intäkter, nyttjar interna och externa resurser och genererar kostnader.

Historiskt har detta hanterats med en kombination av ett stelbent ekonomisystem, en mängd Excelfiler och hundratals personberoende timmar.

Först arbetar vi tillsammans med företagsledningen för att skapa en high level design för en verksamhetsstyrningsmodell.

Sedan samarbetar vi med ekonomi för att anpassa modellen till de ramar som finns gällande dimensioner, kontoplan och andra styrande faktorer.

Vi implementerar styrmodellen med de verktyg som behövs tillsammans med verksamheten

 

Vi tror på operativ styrning och automation!

VERKNINGSGRAD GENOM VERKSAMHETSSTYRNING

 

 

Våra konsulter arbetar i skärningspunkten där strategi, ekonomi och IT möts. Genom att behärska hela kedjan från målbild till implementering kan vi öka verkningsgraden och minska antalet överlämningspunkter i era projekt.

 

BUDGET / PROGNOS

 

Vi hjälper våra kunder att anpassa, förändra och implementera system för budget- och prognosprocessen. Här skapar vi det styrsystem som används vid uppföljning av er verksamhet.

 

Verkningsgrad arbetar nära ekonomi och ledning för att inkludera de dimensionsvärden som just din verksamhet behöver. Sedan sätter vi upp system och processer för budget, prognos och resultatuppföljning så att den effekt ni vill ha uppnås.

SYSTEMERING

 

Ska ni införa en ny affärsprocess som kräver ett nytt systemstöd, eller har ni en befintlig verksamhetsprocess som behöver göras om för att möta nya krav? Vi hjälper er att skapa en logisk design som stödjer verksamhetens behov.

 

Vi hjälper bland annat våra kunder med processtöd för tjänsteförsäljning och automatisk fördelning av intäkter och kostnader vid försäljning.

EKONOMIAUTOMATION

 

Vi hjälper våra kunder med att automatisera processer som affärssystemet inte är byggt för, som ligger i Excel eller rent utav hanteras manuellt.

 

Vi hjälper till med t.ex. automation av bokföringsordrar, integration, effektivisering av bokslut och aggregering till Business Intelligence-system.

 

Vi tar bort onödigt manuellt arbete!

 

EXCEL / SQL

 

Många ekonomiavdelningar har idag Excelfiler som är kritiska för att redovisningen skall fungera. Det är en utmaning att många av dessa dokument är ytterst personberoende. De kan också vara känsliga för nya versioner av Excel.

 

Vi flyttar logiken till ett ordnat datalager och utbildar er personer så att ni kan arbeta med säkrad data.

Systemförändring

Organisationsförändring

Personlig utveckling

Vi stöttar i alla delar av er utveckling

 

Använd våra beprövade metoder för att nå framgång.

Att skapa den effekt ni önskar vid en system-, eller organisationsförändring kräver ofta ett genomtänkt utförande.

För att nå dit behövs en projektplanering och projektledning som kan ta hand om alla aspekter.

En förändring har bara en chans att få ett bra mottagande och därför ser vi till att ni lyckas.

 

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS

 

 

 

Telefon: +46 (0) 70 416 00 60

Email: info@verkningsgrad.se

Copyright © All Rights Reserved